Flow Smooth

Flow Smooth

Sykkeenvaimentimet, Shokkivakauttajat & Akkumulaattorit

Suomeksi Englanniksi Venäjäksi / Ukrainaksi

 Vesipaineiskuvakauttajat     Paineiskutasaajat     Nestevoima akkumulaattorit     Pumput Suomi 


Hakemisto / Sijaintikartta

Muutamia käytetyimpiä pumpputyyppejä Suomessa; yleiskatsaus

Sykkeelle tunnusomaista, ja valikoima soveltuvia sykkeenvaimentimia,
eroavat toisistaan:

  1. Pumpputyyppi.
  2. Kokoonpuristuvuus, viskositeetti, ja pumpattavan nesteen ominaispaino.
  3. Pumpattavan nesteen putkiston pituus ja läpimitta.
Flow Experts

 
I. Syrjäytyspumput "PD" pumput  
A. Roottoripumput
Yleisesti roottorityyppiset syrjäytyspumut (lukuunottamatta letkupumppuja) ovat vähemmän sykkiviä kuin mäntäpumput.
 
1. Ulkopuoliset hammaspyöräpumput Suomessa
Keskipakopumppuja lukuun ottamatta on ehkä suosituin pumpputyyppi Suomessa. Käytetään autojen moottoreiden voitelujärjestelmissä ja ohjausjärjestelmissä. Ominaista korkeat pyörimisnopeudet, hammaspyörät 5:llä, 7:llä tai 11:ta hampaalla ja syketaajuudet tyypillisesti yli 150 Hz.
Gear Pumps Finland
2. Sisäpuoliset hammaspyöräpumput
Tyypillisesti käytetään alhaisilla pyörimisnopeuksilla. Ei leikkaavia voimia. Käytetään tyypillisesti paksuilla nesteillä ja matalilla paineilla paperi ja selluteollisuudessa.
3. Lamellipumput
Lamellipumppuja on olemassa monentyyppisiä. Rakenteet joissa on vähän lamelleja aiheuttavat jonkun verran sykettä mutta tyypillisesti sykkeen muodostuminen johtuu pumpun paineyhteen rakenteesta. Pumpun pyöriessä vaativissa kohteissa jopa 207 bar paineella, mitattu sykkeen taajuus voi olla jopa 500 Hz:in yläpuolella.
4. Lohkoroottoripumput
Tunnetaan myös "kiertomäntäpumppuna". Lohkoroottoripumppujen suurin sallittu pyörimisnopeus on luokkaa 340 RPM, johtuen rajallisista imuominaisuuksista. 2 - ja 3 - lapasilla roottoreilla luonteenomainen syke on 18 Hz:in yläpuolella. Vaikka pumppaus tapahtuu alhaisella sykkeellä, sykkeenvaimennin varustettuna yhdellä yhteellä tuskin vaimentaa sykettä tehokkaasti, johtuen korkeasta viskositeetistä, joten läpivirtaavat PumpGuard sykkeenvaimentimet usein määritellään 3" - 12" pumppauslinjoihin.
5. Letku / peristalttiset pumput Suomessa (letkupumput)
Siirtää nestettä puristaen letkua ja työntäen nestettä joustavan letkun ulkopuolelta. Pumpun kengät tai rullat painavat letkua muodostaen tiivistetyn tilan, mikä pyöräytetään eteenpäin. Pumppaustapahtuma on erittäin tasainen mutta kengän irtaantuessa letkusta vakuumi syntyy ja nestettä valuu jonkin verran takaisin imusuuntaan. Näin syntyy takaisinvirtausta mutta haluttu virtaussuunta on edespäin. Pumpun takaisin virtaus imupuolella sekä virtaus painepuolella vaativat sykkeenvaimentimet, jotta saavutetaan tasainen virtaus. Suomessa letkupumppuja käytetään paksujen ja kiintoaineita sisältävien nesteiden pumppaamiseen, jolloin on hyvin tärkeää käyttää läpivirtaavia sykkeenvaimentimia vaimentamaan imupuolella hetkellisiä takaisin virtauksia ja painepuolella virtauspainehäviötä.
Peristaltic Pumps Finland
6. Kiertomäntäpumput
Erittäin tasainen virtaus ja käytetään korkea viskoottisten nesteiden pumppaamisessa. Alhaiset pyörimisnopeudet ja rajalliset pumpunpäärakenteet.
B. Mäntäpumput
 
1. Paineilmakäyttöiset pumput  
i. Paineilmakäyttöiset kaksoiskalvopumut
Paineilmatoimiset kaksoiskalvopumput AOD pumput ovat luonteeltaan kaksitoimisia paineiskun tapahtuvan vuoronperään vasemmassa ja oikeassa kammiossa. Sykkeenvaimentimen valinnassa on otettava huomioon molempien pumppukammioiden iskuntilavuudet, jotta tasainen virtaus saadaan aikaiseksi. Paineen laskiessa paineentasaajan varastoitu nestemäärä pääsee ulos ja täyttää pumppausvirtauksen sykekuopat eli vaimentaa virtauksen epätasaisuudet.
ii. Vahvistetut pumput
Paineilmatoimiset annostuspumput EG/EX - Williams Milton Roy. Ilmasylinterien tilavuus on 5 - 100 kertaa suurempi kuin pumppauskammioiden iskutilavuus, tuottaen 500 psi ilmapaineella 10 000 psi pumppauspaineen. Iskutilavuus asetetaan ilmamäärällä ja iskutilavuus säädetään iskunpituutta muuttamalla. Ihanteellinen ratkaisu räjähdysvaarallisille alueille metanolin ja kemikaalien ruiskutukseen petrokemian teollisuudessa.
2. Hydraulikäyttöiset vahvistetut pumput
Pumpputyyppiä käytetään vesipainetestausjärjestelmissä suurilla kapasiteeteilla. Pumppujen hydrauliskäytöt ovat tyypillisesti pitkäiskuisia ja moninkertaistavat pumppujen syöttöpaineet. Hydrauliskäyttö 3000-5000 psi paineella tuottaa 10 000 - 25 000 psi:n pumppauspaineen. Hydraulisvahvistetut pumput ovat tyypillisesti 1- tai 2 - päisiä pumppurakenteita. Pumpputyypin valtava muunneltavuus on tehnyt pumpusta hyvin suositun.
3. Mekaaniset kalvoannostuspumput
Kaikkein taloudellisin annostuspumppu, yksinkertainen kapasiteetin säätö mikä saa aikaiseksi painesykkeen ja vaatii läpivirtaavan sykkeenvaimentimen virtauksen tasaamiseksi.
4. Solenoidikäyttöiset kalvoannostuspumput
Alhaisten paineiden annostuspumppu, yksinkertainen virtauksen säätö digitaaliajastetulla pumppaustapahtumalla, annostusalueella jopa 800:1. Jotta saadaan aikaiseksi jatkuva virtaus, tarvitaan sykkeenvaimennin, mikä vaimentaa myös alhaisen paineen painepiikit. Päämarkkina-alue on veden ja jätevedenkäsittelyteollisuus.
5. Kampiakselikäyttöiset pumput  
i. Koekeapaineprosessipumput vakio iskunopeudella ja säädettävällä iskunpituudella
Prosessipumput tunnetaan nimillä Triplex, Quituplex ja Septuplex, millä saavutetaan kaikkein tasaisin virtaus. Usein eivät tarvitse sykkeenvaimentimia mutta putkistojen vastus usein aiheuttaa resonansseja, mitkä voidaan poistaa WaveGuard - ei liikkuvia osia sykkeenvaimentimella.
ii. Kalvopumput vaihtelevalla iskunpituudella / Prosessi & Annostuspumput
1960 -luvulla kehitettiin hydraulistoimiset mäntäkalvopumput syrjäyttämään mäntäpumppujen vuotavat männäntiivisteet. Hydraulisöljy voitelee männäntiivisteitä ja prosessineste on kaksoiskalvon toisella puolella. Mäntä työntää hydraulisöljyä ja hydraulisöljy siirtää kaksoiskalvoa. Kalvon murtumisesta saadaan tarvittaessa tieto ohjausjärjestelmään. Annostuspaineet 5 bar:sta aina 1000 bar:iin. Taajuusmuuttajakäytöllä saavutetaan helposti säätöalue 1:5. Pumppurakennetta käytetään vaativissa jatkuvakäyttöisissä prosessiteollisuuden annostuskäyttökohteissa.
iii. Pumput vaihtelevalla iskunopeudella
Kustannustason lasku on lisännyt taajuusmuuttaja käyttöisten pumppujen käyttöä. Massavirtausmittarilla ohjataan taajuusmuuttajaohjattua pumppua. Käyttämällä läpivirtaavia imuvakauttajia, pieniä syrjäytyspumppuja voidaan käyttää luotettavasti yli 173 1/min iskunopeudella, jopa 300 1/min iskunopeudella. 400 bar paineessa.
iv. 674 /675 monipäiset korkeapaine prosessipumput
Pumpputyypillä voidaan pumpata ilman vuotoja korkeassa paineessa reaktoreihin ja on johtanut API674 prosessipumppujen ja AP675 annostuspumppujen tarpeeseen. Tämä on mahdollista käyttämällä monipäisiä pumppurakenteita, mitä ohjataan samalla käytöllä. Pumpunpäät kytketään eri vaiheisiin, millä saadaan virtaus mahdollisimman tasaiseksi.


II. Ei kiertomäntäpumput
 
A. Keskipakopumput
Räätälöidyimmät variaatiot keskipakopumpuista voidaan vain mainita. Keskipakopumput 2- lapaisilla juoksupyörillä on suunniteltu mm. ruoppauksen hiekkaslarreille. Moniportaiset suurnopeuspumput on suunniteltu korkeille paineille ja ohuille kiintoainevapaille nesteille. Useissa keskipakopumpputyypeissä pyörivät osat on koneistettu alimittaan, jotta saadaan aikaiseksi haluttu kapasiteetti-/painekäyrä.
B. Turbiinipumput
Pyörivät suurnopeuspumput mahdollistavat korkeat syöttöpaineet ja valtavat kapasiteetit. Tyypillisesti akselit ovat tiivistetty paineistetulla API 614 mukaisella voitelujärjestelmällä, mikä sisältää paineentasaajan.
 
C. Kumisiipipumput
Kumisiipipumput toimivat kuten lamellipumput mutta paineen lisääntyessä virtaus laskee, jolloin siipien takaisinvirtaus lisääntyy. Pumpputyyppi on ja ei ole syrjäytyspumppu.

 

See also: Pumput / Sykkeenvaimennin käyttökohteet Suomessa.

 
 Vesipaineiskuvakauttajat     Paineiskutasaajat     Nestevoima akkumulaattorit     Pumput Suomi 

Flow Smooth

Yhteistyössä – FlowPartners Oy – annostusjärjestelmät

[ Ottakaa yhteyttä meihin ]
Pumput Suomi kuvaukset ovat saatavana koulutuskäyttöä varten seuraavasta linkistä: "Harri Österman"